مدیریت مالی


نرم افزارهای راهکار مالی ضمن برخورداری از سهولت ثبت گردش و عملیات های این حوزه ، ابزارهایی با ویژگی های کاربردی را جهت فراهم سازی اطلاعات برای تصمیم سازی ها و دسترسی سریع به گزارشات در اختیار مدیران وکاربران سازمان ها قرارداده است.حسابداری مالیویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • تعریف سطوح حسابهای سلسه مراتبی و شناور به تعداد مورد نیاز و نامحدود
  امکان تعریف سطوح حساب نامحدود (گروه ،کل،معین،تفصیل 1،تفصیل 2،تفصیل 3،....تفصیل n)
 • تعریف فرایند های مالی و ارجاع و مشاهده اسناد در کارتابل
  همسان سازی فرایند سازمانی با فرایند مالی
 • استفاده در قالب زبانهای گوناگون .فارسی ،انگلیسی ،عربی و..(Multi Lingual)
  استفاده در دفاتر خارج از کشور با زبان خاص آن (کاربران خارجی)و همزمان فارسی در مجموعه دفتر مرکزی
 • استفاده در تمامی دفاتر و شعب سازمان (Multi Office)
 • اجرای سیستم و انجام عملیات از راه دور بصورت اینترنتی
  اتصال آسان شعب و دفاتر با دفتر مرکزی در یک محیط کاربری
 • مناسب اکثر کسب وکارها همچنین شرکتهای پیمانکاری و استفاده در پروژه ها
  در دسترس بودن اطلاعات پروزه ها و دفاتر در یک محیط کاربری
 • استفاده یکپارچه توسط همه شرکتهای گروه (Holding)
  تجمیع اطلاعات تمام دفاتر شرکتهای گروه و امکان نگهداشت بانک اطلاعاتی بطور متمرکز و دسترسی و امنیت مناسب به طور مستقل هر شرکت
 • گزارشات پیشرفته مرور حساب
  مرور حسابها از کل به جزء وبلعکس تا اصلاح اسناد بادسترسی های قابل تنظیم

برخی از امکانات

 • معرفی دوره های مالی در بازه زمانی دلخواه و تهیه گزارشات تجمیعی و مقایسه ای میان آنها
 • معرفی تفصیلی های شناور (اشخاص ،مراکز هزینه ،پروژه ها،قراردادها و...)به صورت درختی با لایه های نامحدود
 • تعیین دسترسی به گروه حساب ها و تفصیلی ها
 • نمایش درختواره کدینگ حسابها در هنگام ثبت اسناد با حرکت در هر ردیف
 • تعیین ویژگیهای ارزی ،تعدادی ،تاریخ و شماره پیگیری با قابلیت کنترل (اجباری و اختیاری) در آخرین لایه حسابهای ثابت
 • معرفی و تنظیم لایه های سطوح حساب توسط کاربر با دسترسی تعیین شده و افزایش سطوح در طول سال مالی و پیکربندی اتوماتیک سیستم با تغییرات
 • ایجاد شابلون های مورد نیاز تمامی اسناد سیستم ها به تفکیک دفاتر و شعب و صدور اتوماتیک اسناد از سیستم های مربوطه به حسابداری
 • تعیین ارتباط سطوح تفصیلی شناور با آخرین سطح گروه حساب و کنترل ، تنظیمات حرفه ای کدینگ و سهولت در ثبت اسناد
 • امکان چندین شماره اصلی،ه فرعی سند ، شماره روزانه وشماره عطف که ثابت و غیر قابل تغییر جهت پیگیری می باشد.
 • وضعیت های یادداشت ، موقت ، بررسی و وضعیت دائم اسناد که مبنای صدور اسناد کل وخلاصه ماهانه یا دوره انتخابی جهت ثبت دفاتر قانونی است البته در شرکتهای گروه شماره گذاری در سطح شرکت هلدینگ نیز اضافه می گردد.
 • تراز آزمایشی به صورت دوستونی ،چهارستونی ،شش ستونی و هشت ستونی با قابلیت ارزی و تعدادی
 • آنالیز حسابها به صورت تحلیلی و ساده
 • ارسال تمامی فرمهای حسابداری به SQL ,DBF, Text ,Excel و همپنین import اطلاعات
 • جستجو در ریز اسناد با تمامی فیلط های مورد نیاز در تمامی دره ها ازجمله دوره تاریخی ،حسابها،شرح سند، بدهکار ،بستانکار و...
 • عملیات پایان سال مالی (بستن حسابهای سود وزیانی ،تعدیل ماهیت،اختتامیه وافتتاحیه )بصورت اتواتیک توسط سیستم
 • معرفی دفاتر و شعب و نگهداری اطلاعات مالی به تفکیک سطوح دسترسی در سطح اسناد و کاربران به تفکیک وضعیت اسناد
 • ایجاد کپی از اسناد بصورت تکی و دسته جمعی در یک یا چندین سند
 • دسته بندی و شناسایی سیستم های ارسال کننده سند به حسابداری و تهیه گزارش و کنترل بر اساس هر سیستم
 • نشانه گذاری اسناد جهت بررسی مجدد و تهیه گزارش از آنها
 • آنالیز حسابها در پایین ترین سطوح تفصیلی و تهیه اعلامیه بدهکار و بستانکار
 • هشدار قابل تنظیم جهت رعایت ترتیب تاریخی اسناد در هنگام صدور

برخی از گزارشات

 • طراحی ساده گزارشات و ایجاد گزارشات نموداری
 • گزارش سهمبری مراکز (crosstab)
 • گزارش جامع از کدینگ حساب بهمراه فیلترهای سطوح حساب
 • گزارش مرور حسابها با در نظر گرفتن تمامی سطوح در کل و ریز بصورت ماتریسی
 • گزارش تراز و دفاتر مستقل از انواع تفصیلی (مراکز، اشخاص ،شرکتها ،حساب جاری و...)
 • گزارشات دفاتر قانونی:دفتر روزنامه، دفتر کل در سطوح قابل تنظیم و انواع فیلتر های مورد نیاز
 • تهیه گزارشات ترازنامه و سود وزیان بطور لحظه ای قبل از بستن حسابهای موقت و دائم
 • نمایش تمامی گزارشات داخل جداول قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت پرینت
 • ارسال تمامی جداول به فرمهای HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel و ارسال تمامی انها بصورت ایمیل

خزانه داریویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • امکان ایجاد عملیات مختلف و نامحدود
  ظرفیت ایجاد عملیات مورد نیاز سازمان مانندچند نوع دریافت نقد،چک ، پرداخت غیر نقدی و ...همراه با تهیه گزارشات مرتبط به تفکیک
 • امکان ایجاد موضوع طرف مقابل عملیات ها(بابت)
  تعیین و تشخیص موضوعات دریافت و پرداخت و دسترسی سریع به گزارشات مربوطه (بابت پرداخت حقوق،تسویه فاکتور خرید ،فروش و....)
 • تعیین پیش فرض حسابها ، ارتباط تفصیل در سطوح مورد نیازو.. به ازای هرعملیات و هر موضوع فعالیت (بابت)
  صدور اسناد حسابداری دریافت وپرداخت سریع .آسان
 • مرور خزانه داری ماتریسی عملیات ها و گردشها و ..
 • سادگی وراحتی فرم های ورود اطلاعات و سرعت بالای عملیات روزانه
 • اجرای سیستم و انجام عملیات ازراه دور بصورت اینترنتی
  اتصال آسان شعب و دفاتر با دفتر مرکزی در یک محیط کاربری
 • تعریف انواع واحدهای پولی و ارزی (Multi Currency)

برخی از امکانات

 • ایجاد و معرفی انواع عملیات خزانه :دریافت ،پرداخت،منبع به منبع برحسب نیاز و راهکار ارائه شده مطابق فرایندهای سازمانی
 • پیوستگی با فرایندهای مختلف مرتبط با خزانه داری از جمله خرید ،فروش و...
 • ثبت انواع فرایندهای دریافت در یک فرم دریافت
 • ثبت انواع فرایندهای پرداخت در یک فرم دریافت
 • ثبت انواع انتقال منابع سازمان در سطح یک فرم (صندوق ،بانک،تنخواه و..)
 • ثبت انواع دریافت و پرداخت براساس ارزهای مختلف
 • معرفی انواع موجودی خزانه (نقد،ریال- ارزی،اسناد بهادار ومدت دار-مسکوکات و .....)
 • تعیین تاثیر هر یک از عملیات های تعریف شده خزانه بر موجودی های خزانه
 • معرفی انواع اسناد بهادار(چک ،سفته،ضمانت نامه بانکی و...)
 • تغییر وضعیت انواع اسناد بهادار بر اساس هر یک از عملیات های خزانه داری
 • معرفی حسابهای بانکی و طراحی قالب چاپ به تفکیک هر بانک و حساب
 • معرفی دسته چک و قالب چاپ مرتبط با هرکدام
 • ثبت انواع پرداخت (نقد،چک و...) به چند دریافت کننده در یک فرم
 • ثبت انواع دریافت (نقد،چک و...) به چند پرداخت کننده در یک فرم
 • معرفی شابلون سند حسابداری برای هر عملیات و موضوع (بابت)خزانه داری بر اساس نیاز ها
 • امکان چاپ صدور قبض پرداخت و درافت به ازای هر دریافت و پرداخت
 • خروجی گزارشات جداول در هر مرحله به HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel

برخی از گزارشات

 • گزارش پیشرفته مرور عملیات و موضوع ها بصورت ماتریسی
 • امکان دستیابی به فرم های مرتبط در گزارشات مرور و امکان اصلاح آن با توجه به دسترسی های تعریف شده
 • گزراش گیری از اسناد دریافتی در هر مرحله از عملیات (اعم اسناد نزد بانک،وصول شده ،واگذار شده،عودت شده ،برگشتی و ...)
 • گزراش گیری از اسناد پرداختی در هر مرحله از عملیات (اعم اسناد پرداخت شده،پاس شده ،برگشت شده،عودت شده و ...)
 • گزارش لیست اسناد موجود در صندوق
 • گزارش لیست اسناد در جریان وصول

اموال و دارایی های ثابتویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • امکان ایجاد عملیات (نوع فعالیت دارایی)مختلف
  ظرفیت ایجاد عملیات مورد نیاز سازمان خرید فروش انتقال دارایی و...
 • امکان ایجاد قوانین و محاسبات داریی به ازای هرسال
  تعریف نحوه محاسبات به ازای هر گروه و طبقه
 • سادگی و سرعت بالای عملیات
  رعایت استانداردهای فرم ها و کلیدهای مورد استفاده و همچنین امکانات کپی شرح ها وفیلد های پرکاربرد و اجرا در یک محیط کاربری سرعت اجرا و راحتی کاربران را پررنگ تر کرده است .
 • اجرای سیستم و انجام عملیات ازراه دوربصورت اینترنتی
  اتصال آسان شعب و دفاتر با دفتر مرکزی در یک محیط کاربری
 • تعریف انواع واحدهای پولی و ارزی (Multi Currency)
 • فرم مرور دارایی ها
  در دسترس بودن کلیه اطلاعات عملیات در یک فرم و ردیابی کل به جزء و بلعکس بصورت ماتریسی
 • ارسال تمامی جداول سیستم ها به HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel

برخی از امکانات

 • ثبت قوانین محاسبات دارایی ها
 • معرفی گروههای دارایی بصورت درختی
 • استقرار دارایی ها و تعیین قرایندهای مرتبط با دارایی ها
 • معرفی محل های دارایی بصورت درختی
 • ایجاد و تحصیل دارایی از طریق خریدهای ایجاد شده در انبار / خرید مستقیم کالاهای ساخته شده/ساخت به طور مستقیم
 • انتقال دارایی ها بین واحدها
 • معرفی اجزای دارایی
 • ثبت پلاکهای اصلی فرعی دارایی ها
 • طبقه بندی دارایی ها و تعیین نرخ و روش محاسبه استهلاک هر دارایی
 • محاسبه استهلاک دارایی ها
 • صدور اسناد مالی به طور اتوماتیک
 • ثبت عملیات تعمیرات اساسی
 • افزایش و کاهش قیمت هر دارایی
 • استفاده مجدد دارایی های اسقاط شده
 • فروش ، اهدا ، تعویض ،برگشت ،خروج موقت ،اسقاط دارایی ها
 • انتقال دارایی ها به سازمان دیگر
 • ثبت بیمه ،محاسبه هزینه بیمه و صدور سند محاسبه بیمه دارایی ها

برخی از گزارشات

 • گزارش اسناد صورت وضعیت دارایی
 • گزارش مرور اموال با قابلیت ماتریسی بر اساس گروه ،طبقه ،مرکز هزینه و ...
 • گزارش دارایی نزد کارکنان
 • گزراش گیری از اسناد پرداختی در هر مرحله از عملیات (اعم اسناد پرداخت شده،پاس شده ،برگشت شده،عودت شده و ...)
 • گزارش خلاصه پرونده اموال شامل وقایع رخ داده بر اموال و استهلاک
 • کارت اموال در فرمت استاندارد برای هر کالا

حسابداری تجمیعیویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • شماره گذاری در سطح شرکتهای گروه (Holding)
  شماره گذاری اسناد در سطح هر شعبه و دفاتر بصورت جداگانه و همچنین شماره گذاری در سطح دفتر گروه برای ثبت دفتر بصورت تجمیع شده
 • مرور ماتریسی عملیات ها و گردشها به تفکیک هر شعبه یا شرکت بصورت جداگانه و بصورت تجمیع شده
  دسترسی سریع به اطلاعات و استفاده از اطلاعات تجمیع شده همه شرکتهای گروه در یک فرمت ماتریسی و ساده که در ردیابی عملیات موثر است
 • صدور سند کل در سطح گروه (تجمیع)
  تهیه اسناد کل در سطح اطلاعات تجمیع شده در دفتر مرکزی برای تهیه دفاتر قانونی
 • اجرای سیستم و انجام عملیات ازراه دوربصورت اینترنتی
  در دسترس بودن از هرنقطه و مکان در بستر اینترنت و انجام عملیات سریع و آسان
 • ارسال تمامی جداول سیستم ها به HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel

برخی از امکانات

 • امکان تجمیع اطلاعات در سطح یک دفتر
 • امکان اجرا با سایر سیستم های دفاتر مختلف در یک محیط کاربری
 • امکان دستیابی به اطلاعات هر دفتر بصورت جداگانه
 • امکان شماره گذاری در سطح کل دفاتر
 • امکان تهیه سند کل در سطح کل اطلاعات تجمیع شده همه دفاتر گزارشات

برخی از گزارشات

 • گزارشات مرور ماتریسی از اطلاعات تجمیع شده در سطح تمامی سطوح حساب
 • گزارشات به تفکیک دفاتر در سطح اطلاعات تجمیع شده
 • گزارشات تراز تجمیعی
 • گزارشات تجمیعی اشخاص و شرکتها
 • گزارشات مقایسه ای ماهیانه و سالانه بر اساس اطلاعات تجمیع شده

زیر سیستم ارزیویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • تعریف انواع واحدهای پولی و ارزی به صورت نامحدود (Multi Currency)
  امکان ایجاد ارز پایه سازمان به ارز غیر از ریال و تاثیر ارز ریال به آن
 • امکان تعیین ارزهای مختلف در ثبت اسناد تمامی سیستم ها
  دسترسی سریع به اطلاعات و استفاده از اطلاعات تجمیع شده همه شرکتهای گروه در یک فرمت ماتریسی و ساده که در ردیابی عملیات موثر است
 • استفاده یکپارچه توسط همه شرکتهای گروه (Holding)
  تجمیع اطلاعات تمام دفاتر شرکتهای گروه و امکان نگهداشت بانک اطلاعاتی بطور متمرکز و دسترسی و امنیت مناسب به طور مستقل هر شرکت
 • ارسال تمامی جداول سیستم ها به HTML ,SQL ,DBF ,PDF ,Excel
  ارسال سریع اطلاعات مثال به اکسل با تمامی فیلدها و گروه بندی ها و فیلترهای انجام شده در صفحه برای تهیه گزارشات خاص یا کانورت اطلاعات در فرمها و جداول خارج از سیستم کاربردی است

برخی از امکانات

 • تعریف انواع ارز
 • تعیین ارز پایه برای سیستم ها
 • امکان تعیین ارز ها مختلف در هنگام ثبت تمامی اسناد سیستم های مختلف از جمله حسابداری ،انبار ،فروش و ....
 • صدور سند تسعیر ارز

برخی از گزارشات

 • گزرارشات ارزی در کلیه سیستم ها
 • گزارشات اسناد تسعیر ارز
 • گزارشات مرور و ماتریسی ارزی

برخی از مشتریان کوثر سامانه پرداز