اتوماسیون فرایند


فرم ها وفرایندهای خود را طراحی و اتصال به فرایندهای داخلی و خارجی (Integration ) سازمان را مدیریت نمایید تهیه گزارشات کامل و بموقع از هر مرحله فرایندهای طراحی شده وتشخیص رویه های قابل بهبود دستاورد استفاده از این راهکار است در ادامه نرم افزارهای این حوزه را بررسی کنید ....

ویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

 • تعریف فرم ها و فرایندهای مورد نیاز سازمان
  استفاده از ابزار فرم ساز پیشرفته جهت پشتیبانی از فرایندهای جاری و قابل بهبود سازمان با امکان تعیین و نگهداری نسخ
 • مدل سازی سازمان
 • اتصال به فرایندهای داخلی و ابزارها و نرم افزارهای دیگر سازمان
 • مدیریت گردش كار انسانی (Human Workflow)
 • مدیریت گردش كار سیستمی (System Workflow)
 • مانیتورینگ و بهبود فرایندها
 • کارتابل های جامع Web و Win
 • افزایش بهره‌وری سازمانی
 • كاهش مدت زمان انجام فرآیندها
 • امكان برنامه‌ریزی دقیق‌تر پروژه‌ها
 • كاهش هزینه‌های سازمانی اعم از منابع انسانی و ملزومات
 • افزایش سرعت در ارجاع و پیگیری فعالیت‌ها
 • تشخیص گلوگاه‌های مرتبط با هر فرآیند
 • ایجاد شفافیت در وضعیت انجام اقدامات مرتبط
 • استفاده یكپارچه توسط همه شركت‌های گروه (Holding)
 • استفاده در تمامی دفاتر و شعب سازمان (Multi Office)
 • كار با سیستم به‌صورت آنلاین/ آفلاین

مدیریت گردش كار انسانی


 • امكان تعریف فرایندها با پشتیبانی از تمامی عناصر گرامر منتخب
 • بهره‌گیری از امکان طراحی شماتیک ( Drag & Drop )
 • لحاظ نمودن تسهیلاتی برای معرفی فرایند ( مانند كپی كردن بخشی از یك فرآیند در فرایند دیگر )
 • فراخوانی هر نوع Service یا SQL Query
 • سازگار با زیرساخت ارتباطی مایكروسافت (WCF)
 • مدیریت خطاهای مرتبط با فرایند
 • اطلاع‌رسانی از راه‌های گوناگون ارتباطی مانند پست الكترونیك و ارجاع به كارتابل كاربران به هنگام وقوع یك رویداد
 • تعریف قوانین مورد استفاده در تصمیم گیری های فرایند
 • فراخوانی قوانین موجود نرم‌افزاری در قالب Assembly
 • تخصیص یك شخص برای انجام كار
 • تخصیص یك پست سیستمی برای انجام كار
 • تخصیص پست بالاتر یا مدیر واحد به عنوان انجام‌دهنده یك فعالیت
 • تعیین پست‌های گروهی در هنگام معرفی عملیات انسانی در فرایندها
 • استفاده از فرم‌های سیستم های مختلف در تعریف یك فرایند گردش كاری
 • پشتیبانی از Transaction management
 • استفاده از زبان قابل تعریف (Declarative Language) جهت مدل‌سازی فرآیندها
 • مدل‌كردن قوانین فرایندها با استفاده از زبان Visual Basic Expression
 • مدیریت اجرای فرایندها جهت فرایندهایی كه اجرایشان مدت زیادی طول می‌كشد
 • ذخیره اتفاقاتی كه در طول یك فرایند می افتند
 • وجود adapter هایی جهت ارتباط با مدل ارتباطی كوثر
 • (Kowsar Service Communication Model)
 • ارتباط با سرویس‌ها بر اساس مدل‌های ارتباطی از قبیل Interface
 • اضافه‌كردن فعالیت (Activity) بر اساس نیاز جهت استفاده در فرایندها
 • تعریف و نگهداری ویرایش های مختلف یك فرآیند
 • فعال و غیر فعال كردن فرایندها
 • امكان ارتباط با Web Service ، Assembly ، File ، Database
 • امكان تعریف زیر فرایند
 • امكان ارجاع دستی (Ad – hoc)
 • تعریف چند فعالیت (Action) برای یك موقعیت از فرایند

كارتابل جامع Web و Win


 • ارجاع كلیه اسناد و فرم‌های مرتبط با سایر سیستم‌ها
 • رسیدگی به نامه‌ها و اسناد ارجاع‌شده از طریق كارتابل یكپارچه
 • مشاهده مراحل كار
 • گردش نامه‌ها میان واحدهای مختلف شركت‌های گروه
 • كارتابل جامع به‌جای كارتابل فقط نامه (كارتابل همه فرم‌های سازمانی مانند برگه مرخصی، برگه مأموریت، سند حسابداری و ...)
 • كارتابل جامع تحت وب كه به‌صورت موازی با كارتابل سیستم قابل بهره‌برداری است
 • كارتابل آفلاین به‌منظور كار بر روی كارتابل در شرایط عدم ارتباط شبكه
 • امكان بررسی و كنترل كارتابل همكاران زیردست با رعایت قواعد ثبت و ردیابی
 • امكان تعریف گردش كارهای خاص برای نامه‌ها با استفاده از سرویس گردش كار (Workflow Service)
 • درج یادآوری، پاسخ و یادداشت خصوصی بر روی كارهای دریافتی
 • تعریف و اعمال فیلترهای مرتبط با كار و جداول هر نوع موجودیت
 • نمایش عملیات قابل اجرا بر روی هر موجودیت در كارتابل
 • مشاهده موجودیت جهت انجام كارها از طریق پنجره موجودیت
 • نمایش وضعیت پیشرفت یك فرایند
 • مشاهده گردش ارجاعات یك كار
 • ارجاع دستی خارج از فرایند
 • تعریف جانشینی در كارتابل پست‌های سیستمی
 • اعمال كنترل ارجاعات

فرم ساز


 • تعیین قالب اطلاعاتی یك فرم و ایجاد فرم به صورت اتوماتیك
 • امكان جانمایی اجزای ورود اطلاعات در فرم ها
 • پشتیبانی از فرم هایی كه دارای لیست های اطلاعاتی می باشند (Master/Detail)
 • امكان تعریف فرایند برای فرم های ساخته شده
 • تعیین وضعیت های مختلف یك فرم
 • معرفی وضعیت اجزای هر فرم در هریك از وضعیت های تعریف شده (State Management)

مدیریت گردش كار سیستمی (System Workflow)


 • برقراری یكپارچگی میان سیستم‌ها در لایه سرویس (Integration Service)
 • قابل كشف بودن (Discoverable) سرویس‌ها از طریق پروتكل‌های وب سرویس
 • مدیریت حافظه به هنگام كار با سرویس‌ها
 • تعریف سرویس ها بر اساس مدل‌های ارتباطی از قبیل Interface
 • تعریف چارت سازمانی
 • معرفی پست های سازمانی به شكل سلسله مراتبی
 • تعریف پست‌های سیستمی و تخصیص اشخاص به پست‌ها
 • تخصیص چندین پست سیستمی به یك شخص
 • امكان استفاده از پست‌های سیستمی در موتور گردش كار
 • تعریف جانشین برای هریك از اشخاص دارای پست سازمانی مشخص
 • امكان اعطای جانشینی از طرف كاربر یا راهبر سیستم

مانیتورینگ و بهبود فرآیندها


 • نمایش فهرست فرآیندهای خاتمه‌یافته با دسته بندی مناسب
 • نمایش فهرست فرآیندهای درجریان با دسته بندی مناسب
 • اخذ گزارش از زمان اجرا و انجام ‌دهنده فعالیت های یك فرآیند
 • گزارش نقاط بحرانی فعالیت‌های فرآیند بر اساس زمان های انتظار و میزان تأخیر مجاز تعریف شده برای فعالیت های انسانی

برخی از مشتریان کوثر سامانه پرداز