حسابداری پیمان


مدیریت و کنترل پیشرفت مالی پیمان ها (کارفرمایی وپیمانکاری ) از مزایای استفاده از نرم افزارهای راهکار مدیریت پیمان است . پوشش فرایند انواع صورت وضیعت ها(عادی ،اصلاحی،تعدیل و...) و همچنین کنترل و ردیابی ابلاغیه ،اصلاحیه و الحاقیه پیمان را انجام دهید در ادامه نرم افزارهای این حوزه بررسی کنید ...

حسابداری پیمان


ویژگیها ودستاوردهای نرم افزار

  • تعریف قراردادهای پیمانکاری (کارفرمایی و پیمانکاری)
    پشتیبانی از فرایندهای پیمان هم در بالادستی و هم در پیمانهای پایین دستی
  • سرعت بالای محاسبات دقیق و کنترل صورت وضعیتهای هر پیمان
  • قابلیت نگهداری کاردکس و نمایش خلاصه وضعیت هر پیمان
  • پشتیبانی عملیات مالی پیمان برای هر فعالیت
    اسنادحسابداری صورت وضعیت ها ،اسناد حسن انجام کار، ضمانتنامه ها و ...

مشتریان کوثر سامانه پرداز