درباره ما
صفحه اصلی > درباره ما
تقدیرنامه

تقدیرنامه از انتشارات ققنوس

تقدیرنامه از انتشارات هیرمند
گواهی ها
  • شركت كوثر سامانه پرداز ، تهیه‌كننده و ارائه‌دهنده راهكارهای آماده و سفارشی فناوری اطلاعات ، با تأكید و تمركز در زمینه نرم‌افزار می‌باشد. مخاطبان راهكارهای ارائه‌شده ، بنگاه‌های كسب و كار در سطوح مختلف ، اعم از بزرگ و متوسط و كوچك می‌باشند. لذا برای هر گروه از مخاطبان ، بر اساس سطح نیازمندی‌های نرم‌افزاری در سه بخش زیرساخت، سیستم‌ها و یكپارچگی ، راهكار مناسب و متناسب ، به‌صورت آماده و یا سفارشی ارائه می‌گردد.
  • سعی بر آن بوده است كه تحلیل زیرساخت و سیستم‌ها به نحوی صورت پذیرد كه نیازمندی‌های اصلی كاربران در هر گونه سازمانی پوشش داده شود. استفاده از تجربه گران‌قدر تیم داخلی و حتی نفرات و صاحبان ایده در خارج مجموعه ، در جهت ارائه سیستمی با قابلیت‌ها و جذابیت‌های نوین ، از دیگر رویكردهای طراحی و تحلیل سیستم‌ها بوده است. به عنوان مثال ، امكان استفاده از نرم‌افزار در چند شركت یك گروه مرجع (Holding) ، از نیازمندی‌های رایج كسب و كار امروزی است كه این مهم به‌صورت زیرساختی در تمامی سیستم‌های تولیدی دیده شده است. در همین راستا و در جهت تسهیل كاربری سیستم‌ها در نقاط مختلف جهان ، امكان استفاده چندزبانه از سیستم (فارسی و لاتین و هر زبان دیگر) به‌صورت هم‌زمان توسط كاربران مختلف مهیا شده است. اعطای دسترسی به شركای تجاری غیر هم‌گروه نیز با حفظ تمامی موارد تحلیلی ، امكان‌پذیر است.
  • این مشخصات سبب شده كه تمایل كار با این سیستم در كاربران حرفه‌ای و گروه‌های تجاری (Holding) كه با سایر سیستم‌های مشهور موجود در بازار آشنایی دارند ، هم‌چنین شركت‌های دارای كاركنانی با زبان‌های گوناگون ، دیده شود. شایان ذكر است كه امكان ارجاع تمامی اسناد و مشاهده و بررسی آن‌ها در كارتابل یكپارچه سیستم وجود دارد. بدین ترتیب كاربران سیستم ، به‌ویژه مدیران نیاز به مراجعه به پنجره‌های مختلف ندارند و می‌توانند با بررسی محتویات كارتابل ، تمامی اسناد مورد نیاز خود را بررسی نمایند.
  • جهت رفع نیازمندی‌های كسب و كارهای كوچك و متوسط نیز ، مجموعه یكپارچه‌ای از نرم‌افزارهای بازرگانی، مالی و منابع انسانی تولید شده‌اند. كاربران این نرم‌افزارها در رشته‌های گوناگونی (فروش و نشر و پخش كتاب و لوازم التحریر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، پخش و توزیع لبنیات، پوشاك و ...) قرار دارند.