راهکار سازمانی
Kowsar ETS
اتوماسیون فرآیندها Kowsar BPM زیر ساخت توسعه نرم افزار Kowsar ADF راهکار اصناف و مشاغل
Kowsar SBS

نرم افزار اتوماسیون اداری

امروزه مدیریت ، كنترل و ردیابی مكانیزه فعالیت‌های كاركنان سازمان ، گامی بلند در تعالی سازمانی و یكی از شاخص‌های آن محسوب می‌گردد. علت اصلی این موضوع ، ایجاد تسهیلات در زمینه مدیریت زمان برای یكایك پرسنل و تهیه گزارش‌های جامع در زمینه وضعیت عمومی فعالیت‌ها می‌باشد. از سوی دیگر با مكانیزاسیون ارتباطات سازمانی ، گام مؤثری در كاهش هزینه‌های منابع انسانی و ملزومات مصرفی برداشته می‌شود. ملاحظه شرایط زیست محیطی ، به عنوان یكی دیگر از شاخص‌های سازمان‌های پیشرو ، از دیگر نتایج بهره‌برداری از نرم افزارهای اتوماسیون اداری محسوب می‌گردد. هدف راهكار سازمانی كوثر در این حوزه ، رفع نیازمندی‌های پایه سازمان‌ها در زمینه ارتباطات ، مكاتبات و كنترل فعالیت‌ها است. در این راستا استفاده از فناوری روز دنیا در مراحل معماری، طراحی و پیاده‌سازی سیستم ، بهره‌مندی از صاحبان مهارت و تجربه در زمینه مكانیزاسیون فعالیت‌ها و مكاتبات و هم‌چنین سعی در ارائه راه حل‌های خلاقانه، سرلوحه كار بوده است. سیستم‌ها و زیرسیستم‌های تولید شده دراین حوزه ، هم در شبكه محلی و هم در شبكه گسترده مانند اینترنت قابل بهره‌برداری هستند :
 • دبیرخانه
 • مدیریت كارها و كارتابل جامع
 • گاهشمار (تقویم)
 • مدل ساز سازمانی
 • بایگانی
 • هشداردهنده خودكار
 • كارتابل تحت وب
دبیرخانه
 • ثبت و نگهداری اطلاعات نامه اعم از وارده، صادره و داخلی
 • ثبت سوابق نامه‌های پیش از آغاز مكانیزاسیون جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات قدیمی و ایجاد یكپارچگی اطلاعات جدید و قدیم
 • تعریف دفاتر اندیكاتور متعدد و شماره‌گذاری دلخواه
 • دسترسی به لیست نامه‌ها مطابق حقوق دسترسی تعریف‌شده
 • امضا و ابطال نامه
 • درج انواع گوناگون فایل به عنوان متن نامه و یا پیوست
 • امكان مرتبط نمودن كلیه فرم‌های اطلاعاتی به نامه‌ها (مانند برگه مرخصی، درخواست خرید و ...)
مدیریت كارها و كارتابل جامع
 • ارجاع كلیه اسناد و فرم‌های مرتبط با سایر سیستم‌ها
 • رسیدگی به نامه‌ها و اسناد ارجاع‌شده از طریق كارتابل یكپارچه
 • مشاهده مراحل كار
 • گردش نامه‌ها میان واحدهای مختلف شركت‌های گروه
 • كارتابل جامع به‌جای كارتابل فقط نامه (كارتابل همه فرم‌های سازمانی مانند برگه مرخصی، برگه مأموریت، سند حسابداری و ...)
 • كارتابل جامع تحت وب كه به‌صورت موازی با كارتابل سیستم قابل بهره‌برداری است
 • كارتابل آفلاین به‌منظور كار بر روی كارتابل در شرایط عدم ارتباط شبكه
 • امكان بررسی و كنترل كارتابل همكاران زیردست با رعایت قواعد ثبت و ردیابی

امكان تعریف گردش كارهای خاص برای نامه‌ها با استفاده از سرویس گردش كار (Workflow Service) درج یادآوری، پاسخ و یادداشت خصوصی بر روی كارهای دریافتی

مدل ساز سازمانی
 • تعریف گروه شركت‌ها (Holding) و شركت‌ها (Company)
 • تعریف شعب و دفاتر
 • تعریف واحدها و پست‌های سازمانی
 • مدل‌سازی انواع چارت و نمودار سازمانی
 • ثبت چند پست سازمانی برای یك نفر
 • ثبت احكام سازمانی (كارگزینی) پرسنل
 • ایجاد نسخه پیش‌نویس چارت سازمانی
 • ایجاد و نگهداری نسخ مختلف چارت سازمانی
 • تصویب و فعال‌سازی نسخه خاص از چارت سازمانی
 • تعریف روابط بین اجزای سازمانی (تعلق، مسئولیت، حضور و ...)
 • ثبت احكام سیستمی پرسنل به‌طور خودكار (معادل احكام سازمانی) یا دستی
 • امكان مدل‌سازی گروه‌های كاری جهت ایجاد چارت خاص مكاتبات و ایجاد سطوح در واحدهای تك‌سطحی
 • امكان معرفی و استفاده كاربران خارج سازمانی (حسابرس، پرسنل پروژه‌ای و ...) بدون نیاز به صدور حكم سازمانی
 • جداسازی پست‌های سیستمی از پست‌های سازمانی به‌منظور سهولت در تعاریف مورد نیاز در اتوماسیون اداری برای گردش مكاتبات
 • تعریف روابط استثناء (ارتباط بین پست‌ها) با تعیین تاریخ انقضاء
 • ارتباط میان پست‌های سازمانی و نقش‌های تعریف‌شده در زیرساخت امنیت
بایگانی
 • معرفی بایگانی های فیزیكی و الكترونیكی
 • ایجاد بایگانی های شخصی و عمومی برای واحدهای سازمانی
 • معرفی فولدرهای مرتبط با هر بایگانی
 • بایگانی موجودیت سیستم ها و یا ضمائم آنها در بایگانی ها
 • تعیین حقوق دسترسی برای هر یك از فولدرهای یك بایگانی
 • تعیین نوع موجودیت های قابل بایگانی در هر یك از فولدرهای یك بایگانی
 • معرفی فرم‌های اطلاعاتی به همراه ساختار آنها جهت بایگانی مدارك غیر سیستمی
 • تعیین نقش ضمیمه هر فایل برای یك موجودیت (مانند برگ اول شناسنامه)
 • چاپ دسته‌ای فایل‌های ضمیمه‌شده (مانند چاپ برگ اول شناسنامه پرسنل خاص)
 • استخراج دسته ای فایل های ضمیمه شده (مانند مدارك پروژه خاص)
 • ثبت امانت اسناد فیزیكی به اشخاص
 • ثبت عودت اسناد امانت داده شده به اشخاص
ویژگی ها
 • كار با سیستم به‌صورت آنلاین/ آفلاین
 • استفاده یكپارچه توسط همه شركت‌های گروه (Holding)
 • استفاده در تمامی دفاتر و شعب سازمان (Multi Office) و مراكز توزیع‌شده جغرافیایی
 • استفاده در تمامی شركت‌های گروه (Holding) بدون نیاز به ورود و خروج در t برنامه‌های مجزا توسط كاربران
 • استفاده در قالب زبان‌های گوناگون مانند فارسی و انگلیسی
 • استفاده به‌صورت آنلاین حتی در شرایط وجود شبكه با پهنای باند كم(مانند اینترنت)
 • فیلتر و مرتب‌سازی بر اساس كلیه ستون‌های موجود توسط كاربر
 • تعریف كلیدهای میان‌بر (ShortCut) به‌منظور تسهیل در انجام فعالیت‌ها توسط هر كاربر
 • تعیین حقوق دسترسی كاربران بر اساس نقش‌های سازمانی (RBAC Standard)
هشداردهنده خودكار

برنامه هشدار مركزی برای كلیه ارجاعات از جمله نامه‌ها به‌روزرسانی خودكار برنامه هشدار بدون سركشی متوالی به پایگاه داده و بدون سربار برای ترافیك شبكه و سرور به‌روزرسانی خودكار كارتابل بدون نیاز به بازخوانی توسط كاربر با استفاده از سرویس هشدار

گاهشمار (تقویم)

مشاهده تقویم و روزشمار و درج قرارها، جلسات و فعالیت ها یادآوری قرارها و جلسات درج ‌شده در زمان مناسب برنامه ریزی انجام كارهای كارتابل در تقویم

گزارش ها
 • گزارش مؤسسات و اشخاص طرف ارتباط
 • گزارش مكاتبات صادره، وارده و داخلی
 • گزارش دفتر اندیكاتور
 • گزارش دفتر تلفن و نشانی
 • گزارش مراحل و نحوه گردش كار
 • گزارش تأخیرات در انجام فعالیت‌ها
 • گزارش مكاتبات بدون پاسخ
 • گزارش‌های اجرایی ، آماری و مدیریتی
 • ارسال كلیه لیست‌ها و گزارش‌ها به محیط Excel , Word , Html
 • طراحی گزارش توسط كاربر با ابزار كاملاً فارسی و توانمند